Het nieuwe culturele seizoen 2021-2022 in de gemeente Súdwest-Fryslân wordt zaterdag 11 september afgetrapt met het UIT Festival Súdwest-Fryslân. In maar liefst dertien dorpen en steden zijn er optredens van artiesten uit de buurt en openen de plaatselijke culturele aanbieders hun deuren. In Wommels is er een wandel- en beleefroute voor jong en oud.

Het thema van het UIT Festival Súdwest-Fryslân 2021 is ‘Yn Ferbining’. De deelnemende dorpen en steden zijn: Blauwhuis, Bolsward, Goënga, Heeg, Hindeloopen, IJlst, Kimswerd, Koudum, Oudega/Sanfirden, Sneek, Wommels, Workum en Woudsend. Elke kern heeft een eigen organisatie en een unieke opzet met optredens van lokale artiesten en cultuuraanbieders die zich presenteren met hun aanbod.          

Tijdens de wandel- en beleefroute in Wommels wordt De Ferbining gelegd tussen ‘de natuur in en om Wommels’ en ‘de cultuur van theater, poëzie, verhaal en muziek’. In deze Ferbining is aandacht voor het heden, verleden en de toekomst. Jong en oud kan kijken, luisteren en meedoen tijdens de verschillende activiteiten die worden verzorgd door onder andere basisschoolkinderen, de Fûgelwacht, CMV Euphonia, de Bibliotheek, It Tsiispakhûs en Centrum de Mik. Daarnaast komen de Big Birds van straattheateract Frantastica naar Wommels.

Kinderprogramma
Speciale kinderactiviteiten worden georganiseerd vanuit de Bibliotheek (Fablab en speurtocht naar Happy Stones) en It Tsiispakhûs (schatzoeken). Voor deze beide locaties geldt dat zij ook voor volwassenen vrij toegankelijk zijn. It Tsiispakhûs is naast UIT ook in het kader van open monumentendag geopend.

Praktische informatie  
De activiteiten vinden plaats tussen 14.00 – 16.30 uur. Let op: de start van de wandel- en beleefroute is tussen 14.00 – 15.00 uur. Vanaf de bibliotheek in het Trochpaad wordt het publiek in groepen op pad gestuurd. Online is een routekaart beschikbaar. Onderweg zijn er elf activiteiten van enkele minuten. Belangstellenden wordt gevraagd om zoveel mogelijk op de fiets of lopend te komen. Parkeren is eventueel mogelijk in de wijk Walpert (Swingoerd, Wommels). Het parkeerterrein bij It Trochpaad is niet beschikbaar i.v.m. de triatlon die ook op deze dag plaatsvindt. 

Graag tot ziens op zaterdag 11 september!

Namens de werkgroep UIT Festival Wommels  

Meer informatie over het programma: uitfestivalswf.nl

%d bloggers liken dit: