Voorzieningen

CBS De Foareker

Skoallestrjitte 19, 8734 GL till. 332275, www.foareker.nl

(falt ûnder CBO De Greiden, Postbus 100, 8700 AC Bolsward, www.cbodegreiden.nl)

 

Pjutteboartersplak De Poaskepôle

Siep Stoffelsma, de Singel 28, 8734HR, Easterein, 06-51513154, 0515-858818

 

PKN-Gemeente Easterein
Tsjerke: Martiny tsjerke. Alle sneinen is der in tsjinst om 9.30 oere
Predikant: ds. Riemer Praamsma, Populiereleane 9 8734 HS Easterein tel. 0515-336767
ds@riemerpraamsma.nl
Skriuwster: Anna Marike Dijkstra-v.d.Woude, Hearedyk 9 8735 HN Itens tel. 0515-331868
amdijkstravdwoude42@hotmail.com
Webside: http://www.kerkeasterein.nl

 

Doarpsbelang Hâld Faesje Easterein

Grietje Bouma – Jukema (siktaris), doarpsbelang@easterein.nl

Webside: http://www.easterein.nl

 

Stipepunt gemeente Littenseradiel (voor inwoners Easterein)

Heechiem 11, 8734 GS Easterein

Telefoon: 0515 333095

Email: s1@simpc.nl

Openingstijden: iedere eerste en derde dinsdag van de maand (14:00 – 15:00 uur) en

iedere laatste vrijdag van de maand (10:00 – 11.30 uur)

 

Bibliotheek Wommels:

Ma. 13:30 – 18:00 uur.

Wo. 13.30 – 18:00 uur.

Vrij. 13.30 – 20:00 uur.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.