Voorzieningen

CBS De Foareker

Skoallestrjitte 19, 8734 GL till. 332275, www.foareker.nl

(falt ûnder CBO De Greiden, Postbus 100, 8700 AC Bolsward, www.cbodegreiden.nl)

Pjutteboartersplak De Poaskepôle

Informatie en opgave:

It Heechhiem 11
8734 GS Easterein
www.kidsfirst.nl
PO-Easterein@kidsfirst.nl

PKN-Gemeente Easterein
Tsjerke: Martiny tsjerke. Alle sneinen is der in tsjinst om 9.30 oere
Predikant: –
Skriuwster: B. Tacoma – Veenstra – scriba@kerkeasterein.nl

Kolleezje fan tsjerkerintmasters:

Skriuwer Douwe Dirk Reitsma kerkrentmeesters@kerkeasterein.nl 

Webside: http://www.kerkeasterein.nl

Doarpsbelang Hâld Faesje Easterein

Grietje Bouma – Jukema (siktaris), doarpsbelang@easterein.nl

Webside: http://www.easterein.nl

Stipepunt gemeente Littenseradiel (voor inwoners Easterein)

Heechiem 11, 8734 GS Easterein

Telefoon: 0515 333095

Email: s1@simpc.nl

Openingstijden: iedere eerste en derde dinsdag van de maand (14:00 – 15:00 uur) en

iedere laatste vrijdag van de maand (10:00 – 11.30 uur)

Bibliotheek Wommels:

Ma. 13:30 – 18:00 uur.

Wo. 13.30 – 18:00 uur.

Vrij. 13.30 – 20:00 uur.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.