Ynstjoerd stik.

Amateur toneelvereniging uit Itens e.o. is door het bekende TV programma van de NCRV , Man Bijt Hond,  genomineerd voor een Oscar in de Man bijt hond Oscaruitreiking voor amateurtoneel. De deelnemers zijn gevraagd om een filmscène van 1 minuut na te spelen.

Onlangs is een delegatie van het bestuur  voor de aftrap van dit avontuur in het schitterende Pathé Tuschinski theater in Amsterdam geweest, waar de te spelen scènes bekend werden gemaakt. Er werd middels loting bepaald welke amateur theatergroep welke scène mag laten verfilmen door de crew van Man bijt hond.

Van de honderden theatergroepen in Nederland zijn er slechts 5 amateur theatergroepen door de redactie geselecteerd en gevraagd aan de verkiezing mee te doen. Een unieke kans voor de vereniging om te laten zien hoe er geacteerd wordt op het Friese platteland.

Toneel vereniging “Nim it sa it is” heeft een prachtige scène getrokken uit de musicalfilm Moulin Rouge. Het is een liefdesverhaal welke zich af speelt in een Parijse nachtclub in de 19e eeuw. De na te spelen scène speelt zich af in het theater van de Moulin Rouge, op een moment dat er een poging wordt gedaan de mannelijke hoofdrolspeler te vermoorden. Aan de spelers  de taak om deze 1 minuut durende scène zo waarheidsgetrouw mogelijk na te spelen. De scene zal  vervolgens op zaterdag 25 januari 2014 in de grote zaal van Noflik Easterein worden verfilmd door de filmploeg van Man bijt hond.

Spelers en bestuur van de toneelvereniging zijn druk met de voorbereidingen voor de scène. Alle dorpsbewoners uit de 4 dorpen (Itens, Rien, Hinnaard., Lytsewierrum) worden bij de realisatie betrokken, onder andere voor decorbouw, kostuums of als figurant.

Op vrijdag 14 februari wordt de eerste uitzending van de Oscar reeks van Man bijt hond  uitgezonden. In de week van 17 tot en met 21 februari zal iedere dag een andere scène van één van de genomineerde toneelverenigingen (uit Rotterdam, Medemblik, Leiden, Houten en Rien/Itens)  te zien zijn in de uitzending van Man bijt hond. Het Nederlandse publiek kan in deze week en de week daarop stemmen op hun favoriete scène. De originele clip zal naast de amateur-versie getoond worden om een goede vergelijking te kunnen maken.

In een speciale Oscaruitzending op 3 maart zal bekend worden gemaakt wie er met de Oscar vandoor gaat.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elisabeth Abels-Gorter

Telefoonnummer: (0515) 856745

E-mailadres: nimitsaitis@live.nl

%d bloggers liken dit: