De naamgevingscommissie Súdwest-Fryslân stelt voor om een nog nieuw aan te leggen straat in Easterein ‘Branjewâl’ te noemen. Het college van B&W stemde hiermee in op 8 maart 2022.

Nieuwbouwwoningen

Projectontwikkelaar Buro Kok uit Bolsward diende een plan in voor de bouw van twee vrijstaande en drie geschakelde woningen op de locatie van het oude pompstation (achter de Skoallestrjitte) in Easterein. In dit plan wordt één nieuwe straat aangelegd. Deze straat moet een officiële naam hebben, zodat de nog te bouwen woningen straks een adres kunnen krijgen.

Passend en uniek!

De voorkeur van Doarpsbelang Hâld Faesje ging uit naar een straatnaam die past bij de omgeving, zoals Skoallestrjitte en Tsjerkebuorren. De commissie zocht een passende, unieke naam en kwam op “Branjewâl”. Deze naam verwijst naar ‘brandstof’ en past bij de bedrijvigheid van de firma Joustra-Branje die aan deze wal turf, kolen en andere brandstoffen heeft verladen en verhandeld.

Meer informatie over de bouwplannen vindt u op www.woneninsudwestfryslan.nl.

%d