Sport

Keatsferiening Easterein
Wilma Sjaarda, Sjaardaleane 1, 8734 GH,  till. 851878
Email: sekretariaat@kfeasterein.nl
Webside: http://www.kfeasterein.nl

Gymnastiekvereniging O.D.I. Easterein
G. van der Weerdt
Smidslân 5
8734HJ Easterein
0515-332387
email: gymeasterein@gmail.com
ynternetside: http://gymeasterein.wordpress.com/
facebookpagina: https://www.facebook.com/ODIEasterein

Fuotbalferiening S.D.S.
Anneke Gaastra. Walperterwei 53  8731 CD Wommels

Webside: www.vv-sds.nl

Volleybalvereniging COVOS 
Cilia Witteveen 06-13931772
Email: secretariaat@covos.nl
Webside: www.covos.nl

Tennisferiening Smash 
Grytsje Huitema. 06-10074289

secretaris@tvsmash-easterein.nl
Webside: www.tvsmash-easterein.nl

Sportfjilden “De Skoalleseize” 
M. van Tuinen Heechhiem 9/11 0515-331700

Link nei aginda Multyfunksjoneel Terrein (MFT)

Sporthal “De Greidhoeke”
Stittenserleane 29, Easterein, till. 331922
https://www.facebook.com/SporthalDeGreidhoeke/

Damklub D.O.S.
Klaas Louwsma, Van Sminialeane 25, 8731 BC Wommels till. 332129

Biljertklup Froulju T.D.K.K.O.’e.K. (troch de knibbels kin op ‘e keu)
Riemy Kamstra, Foarbuorren 21, 8734 HD till. 332670

Kaart- en biljertklup manlju ‘Stjit en Skodzje’
Dartvereniging “De Spearders”
Feike Jorritsma, de Singel 8, 8734 HR till. 332683
Email: f.jorritsma@home.nl

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.