– ynstjoerd troch TV Smash –

smash14 (171)Van 18 t/ 23 augustus werd voor de 29ste keer het Smashtoernooi gehouden. Met een opgave van 33 koppels in verschillende categorieen was het meest gezellige tennistoernooi van Friesland en omgeving opnieuw goed voor een week prachtig tennis.

Waar het toernooi traditoneel in juni of begin juli wordt gehouden, was het late Pinksterweekend dit jaar reden voor de organisatie om het toernooi naar augustus te verplaatsen. Met de gedachte, “dan is het vast ook nog mooi weer”, bleken nu de opgaven wel binnen te stromen, maar had uiteraard niemand ermee rekening gehouden dat de week van 18 t/m 23 augustus 2014 als één van de natste en koudste aller tijden de boeken in zou gaan! Maar dit mocht de pret niet drukken want met een aantal fanatieke vrijwilligers die de banen waar mogelijk met alle macht bespeelbaar hielden en diverse partijen die in de Tennishal in Sneek konden worden gespeeld, kon het Smashtoernooi op de zaterdag feestelijk worden afgesloten met de finaledag. Tot aan de Heren Dubbel Finale categorie 5/6, hielden de weergoden zich rustig maar de allerlaatste partij moest helaas toch nog worden afgebroken door regenval. De finalisten vonden het welletjes en besloten de titel de delen.

Voor de deelnemers en publiek was het smullen dit jaar! Een recordaantal 3-setters werd gespeeld; van de in totaal 52 gespeelde wedstrijden zijn maarliefst 18 geeindigd in een 3-setter, dit is meer dan eenderde van alle wedstrijden. Een ultiem bewijs dat de tegenstanders goed aan elkaar gewaagd waren, resulterend in zeer spannende en lange partijen.

Uiteindelijk is er gespeeld in zeven verschillende categorieen en speelsterktes Heren Dubbel, Dames Dubbel en Gemengd Dubbel, alleen de categorie Heren Dubbel 5/6 voor de 40-plussers ontbrak dit jaar maar de nieuwe categorie Heren Dubbel 7/8 voor de 50-plussers had daarentegen een mooi deelnemersveld.

De organisatie kijkt dit jaar terug op een nat, maar supergeslaagd toernooi. Alle tennissers, toeschouwers, vrijwilligers en sponsoren, hartelijk dank voor jullie deelname en bijdrage! In 2015 zal het 30ste Smashtoernooi worden georganiseerd, reden voor een jubleumfeest dus! Graag iedereen tot ziens in 2015 bij Tennisvereniging Smash Easterein!

De winaars:

Categorie: Speelsterkte: 1e Prijs 2e Prijs
Heren Dubbel ** 5/6 Jos van Barneveld (Sneek), Lennart Oppenhuizen (Sneek)Michiel van Barneveld (Sneek) en Jurjen Hiemstra (Spannum)
Heren Dubbel 7/8 Pieter Jan Hofstee (Wommels)Harry Kronemeijer (Wommels) Jan Bergsma (Franeker)Klaas van Dijk (Franeker)
Heren Dubbel 7/8 50+ Paul de Bruin (Easterein)Sjoerd Bakker (Bolsward) Sjoerd Postma (Wommels)Max Rusch (Hennaard)
Dames Dubbel 5/6 Hinke de Jager (Easterein)Anna Marije de Jager (Easterein) Reina Adema (Leeuwarden)Linda Post (Leeuwarden)
Dames Dubbel 7/8 Tjitske de Jager (Sneek)Ineke de Ruiter (Sneek) Nelleke Wierda (Sneek)Martha van Netten (Sneek)
Gemengd Dubbel 5/6 Sanne Ijtsma (Surhuisterveen)Teun van der Ploeg (Surhuisterveen) Anna Marije de Jager (Easterein)Gerrit Evert Tacoma (Easterein)
Gemengd Dubbel 7/8 Richtje Meulenaar (Spannum)Hans Veenstra (Wommels) Tjitske de Jager (Sneek)Bram van Beem (Wommels)

** Finale niet uitgespeeld door regenval.

Op de Facebookpagina van TV Smash Easterein is een fotoreportage van het Smashtoernooi te vinden: facebook.com/tvsmasheasterein

%d