Politie

Bereikbaarheid politie in Littenseradiel:
Tel: 0900-8844 (geen spoed, wel politie)
Noodgevallen:
Tel: 112
De wijkagenten/team Littenseradiel zijn gevestigd in bureau Bolsward.

Bureau Wommels: Inloopspreekuur buurtagent Littenseradiel elke dinsdagmiddag tussen 16:30 – 17:30 uur op gemeentehuis Keatsebaan 1 te Wommels.
Bureau Bolsward: Ma t/m Vr van 9:00 – 17:00 uur (andere tijden op afspraak) gevestigd: Franekerstraat 3, Bolsward.