Nijs

Ons eigen 40-dagenboekje voor heel Easterein! Doe je mee?

Ons eigen 40-dagenboekje voor heel Easterein! Doe je mee?

We hebben de kerst nog maar net achter de rug, lijkt het wel. In de kerk gaat al gauw de blik weer vooruit op het volgende feest namelijk Pasen! Het Paasfeest kent veertigdagen als voorbereidingstijd. Er worden verschillende boekjes uitgegeven waarin voor iedere dag...

Actie Kerkbalans 2022

Actie Kerkbalans 2022

Vanaf 15 januari t/m 29 januari is actie kerkbalans. Ook de Martinikerk van  Easterein doet mee aan deze landelijke actie. De opbrengst gaat in zijn geheel naar onze plaatselijke kerk. Alle dorpsbewoners krijgen hierover een brief met een folder over de Martinikerk...

Gezocht: Poëziealbums!

Gezocht: Poëziealbums!

Bibliotheek Wommels wil graag poëziealbums tentoonstellen tijden de Poëzieweek en de weken daarna. Heb jij een album wat een tijdje in de (afgesloten) vitrinekast mag liggen? Dan ontvangen we dit graag voor 26 januari. Inleveren kan tijdens openingstijden: maandag en...

Bibliotheek Wommels is open!

Bibliotheek Wommels is open!

Bibliotheek Wommels blijft open tijdens de lockdown voor lenen en terugbrengen. Het aantal bezoekers is beperkt. Je moet gebruik maken van de mandjes. Als de mandjes op zijn, verzoeken we je te wachten tot er weer een beschikbaar is. Alle activiteiten zijn geannuleerd...

Kerststal van hope en langstme

Kerststal van hope en langstme

Wie had kunnen bedenken dat we voor het tweede jaar op rij een kerst met beperkingen zouden hebben. In de zomer hadden we er goede moed op dat het allemaal goed zou komen, maar naarmate het weer herfstachtiger werd zagen we het steeds wat donkerder in.Eerder gemaakte...

Dit is wat Helga gevangen heeft…

Dit is wat Helga gevangen heeft…

In het doarpskrantsje van december gaat Helga Develing in de rubriek Ferwûndering als nieuwbakken inwoner van Fryslân (en Easterein) op zoek naar antwoorden. De afgelopen maand ging ze magneetvissen. En dit is wat de buit is!

Oranje en Heitelan

Oranje en Heitelan

Doarpsgenoaten Wy wiene der klear foar en wy hiene der in soad sin oan, mar sjoen de oprinnende besmettingen en de regels fan de oerheid achtsje wy it net ferantwurde om de twadde feestdei te fieren. It risiko is gewoan te grut. De feestdei giet dus net troch. De...

Winterwille 2021

Winterwille 2021

Bêste stichting, feriening, frijwilliger, Winterwille Easterein is ea begûn yn 2008. Nei in oantal slagge edysjes folge troch in lange tiid fan stilte om de wintermerk hinne, hoopje wy der fan dit jier ôf wer in nij libben yn te blazen. Sa 't jo wol yn 'e rekken hawwe...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 18-05-22 - 07:00 - Grize kontainer restôffal
  • 18-05-22 - 15:00 - Jeugdledenpartij, Jongerein KF Easterein, iepen partij foar kabouters (kabouters/welpen/pupillen/skoaljeugd/jonges/famkes)
  • 18-05-22 - 20:00 - Gearkomste takomstige wenningbouw (Bergsma Easterein)
  • 18-05-22 - 20:00 - Jiergearkomst vv SDS yn de Skoalleseize
  • 21-05-22 - hele dag - SDS Vr.1 – SJO BMJ Vr.1
  • 22-05-22 - 09:30 - Dooptsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. N. Vlaming
  • 22-05-22 - 11:00 - Stipersdei (stipers, bestjoers- en kommisjeleden), frije formaasje (manlju, froulju, sêfte bal)
  • 22-05-22 - 15:30 - Wilhelmina befrydingskonsert mei MNO violiste Lianne van der Berg
  • 22-05-22 - 20:30 - F1 kafé yn sportkafé de Greidhoeke (GP Spanje)
  • 25-05-22 - 07:00 - Griene kontainer GFT

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws