Nijs

26 september: Glasvezelbijeenkomst in Easterein

26 september: Glasvezelbijeenkomst in Easterein

We zijn zeer dichtbij glasvezel in ons dorp. Voor iedereen die nog twijfelt is er 26 september een bijeenkomst in café Bergsma Easterein om 20.00 uur. Er is een minimaal aantal aanmeldingen nodig om te starten met de aanleg van het glasvezel.  DFM op glas/ Glasvezel...

22 september: Startzondag!

22 september: Startzondag!

22 september is het alweer zover, de Startzondag! De jeugdraad ontvangt u om 10.00 uur in de Martinikerk met koffie en wat lekkers. Om 10.30 uur starten we een muziekdienst waarin Sara & Lisa, Tjitske, Marc & Thijs, Nathalie & Lisa Oliveiro en Balt de...

Fiskwedstriid op de Skippersbuorren

Fiskwedstriid op de Skippersbuorren

Op snein 29 septimber organisearret de fûgelwacht Easterein har jierlijkse fiskwedstriid op de Skippersbuorren. Fanôf 14.30 kin eltsenien, jong en âld har bést dwaan om foar de measte en/of grutste fisk te striden. Nei de fiskwedstriid sil de foarsitter ûnder it genot...

Triathlon Wommels siket frywilligers

Triathlon Wommels siket frywilligers

Op freed 13 - en sneon 14 september organisearret triathlon Wommels yn gearwurking mei swimbad de Klomp de 7de edysje fan de triathlon. Foar dizze edysje siket de organisaasje ferkearsregelaars die in lytse 2 oerkes yn Easterein op de rûte stean wolle. Hast wat tiid...

Week van de Alfabetisering ‘Durf’ 9-15 september

Week van de Alfabetisering ‘Durf’ 9-15 september

Zo’n 2,5 miljoen volwassenen in Nederland zijn laaggeletterd. Zij verbergen vaak dat ze grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. En daardoor ook met digitale vaardigheden. Er heerst een groot taboe op laaggeletterdheid. Mensen schamen zich en durven...

Ien dei net by gewaaks en fee…

Ien dei net by gewaaks en fee…

...mar keatse op 'e boere-PC! Op 6 septimber is der wer in boere-PC yn Easterein. Komme jim ek? It begjint om 09.00 oere. Mear ynformaasje stiet op www.boerenpc.frl.

Anne Marie Wijnia-Kuindersma  Keningklik ûnderskieden

Anne Marie Wijnia-Kuindersma Keningklik ûnderskieden

Anne Marie Wijnia is troch boargemaster Jannewietske de Vries op freed 30 augustus by Keninklik beslút beneamd ta lid yn de orde fan Oranje Nassau. Anne Marie is net allinich yn Wommels sear aktief mar hat hat en fertsjinstelik makke yn Easterein sa as hjirunder te...

Bibliotheek Wommels dicht op 2 september

Bibliotheek Wommels dicht op 2 september

Maandag 2 september is het team van bibliotheek Wommels aan het opladen. Zodat ze je daarna weer het hele jaar vriendelijk van dienst kunnen zijn. De bieb is daarom dicht deze dag. Woensdag zijn ze er weer. 

Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Fryslân

Subsidieregeling 75 jaar vrijheid Fryslân

Initiatiefnemers kunnen een provinciale bijdrage aanvragen voor projecten die te maken hebben met 75 jaar bevrijding in Fryslân. Dit kan van 27 augustus tot en met 6 september 2019. Er is 400.000 euro beschikbaar. Meer informatie staat...

Lytse Farwegen: Steigers worden aangelegd

Lytse Farwegen: Steigers worden aangelegd

Alweer twee jaar geleden hadden we de crowdfundactie voor het project “wer troch de Greiden farre! Voor de lytse Farwegen rondom Easterein, Hartwert en Hidaard. Dit heeft toen maar liefst 10.500 opgebracht. Vorig jaar zomer heeft leanbedriuw Okkema de gehele 20 km...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 11-12-19 - hele dag - groene container
  • 11-12-19 - 19:30 - Passage yn de Skoalleseize
  • 14-12-19 - 09:15 - oud papier Wilhelmina
  • 14-12-19 - 17:30 - CoVos DS 1 - C.S.V. DS 3
  • 14-12-19 - 19:30 - CoVos HS 1 - VC058 HS 2
  • 15-12-19 - 09:30 - Tsjerketjinst yn de Martinitsjerke mei mw. H. Mulder-Vogelzang

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws