Nijs

Jong-Feinte partij – 8 july 2023 – 18e edysje!

Jong-Feinte partij – 8 july 2023 – 18e edysje!

Sneon 8 july wurdt foar de 18e kear de Jong-Feinte partij ferkeatst op sportpark De Skoalleseize yn Easterein. Dizze KNKB-ôfdielingswedstriid is destiids spesjaal oprjochte foar junioaren fan 17 oant en mei 21 jier. Fan 10.00 oere ôf giet it hinne en eltsenien is fan...

Voet- en ruiterpad Alde Dyk tijdelijk afgesloten

Voet- en ruiterpad Alde Dyk tijdelijk afgesloten

De Gemeente SWF is bezig met het verharden van het voetpad van de Alde Dyk. Na het aanbrengen van de Cortex slijtlaag duurt het een week voordat deze is uitgehard. Het pad is in deze periode afgesloten voor alle toegangers/verkeer in verband met mogelijke spoorvorming...

Huren in Easterein? Proef van Elkien met voorrang voor Eastereiners

Huren in Easterein? Proef van Elkien met voorrang voor Eastereiners

Elkien doet een proef met het toewijzen van de helft van de vrijkomende woningen aan mensen die een huurhuis zoeken én die een binding met het dorp hebben. Zo'n binding (kernbinding noemt Elkien dat) betekent dat iemand al minimaal een jaar onafgebroken in het dorp...

Bouw een borstelbot

Bouw een borstelbot

Maak gratis kennis met techniek op woensdag 5 juli van 15.00 – 16.30 uur. Bouw een Borstelbot en leer hoe een stroomkring werkt. Plaats de Borstelbot in een dienblad met zout of zand en zie welke patronen ontstaan. Doop de Borstelbot daarna in de verf en plaats deze...

Orgelconcerten 2023 in Martinikerk

Orgelconcerten 2023 in Martinikerk

Al sinds 1987 zijn er in de Martinikerk in Easterein orgelconcerten onder leiding van Balt de Vries. Het programma voor dit jaar is: 10 juli:  Martin Mans 27 juli:  Harry Hamer 3 augustus: Dirk S. Donker 10 december  Martin Mans (Kerstconcert) De concerten...

Programma Doarpsfeest Easterein 2023

Programma Doarpsfeest Easterein 2023

Programma tongersdei 22 juny 8.00 MINI-OPTOCHT.. De bern starte op de Stittenserleane mei in mini-optocht. Mei skelters of rinnende. Betink wat moais wat mei de winter te krijen hat en doch mei! Bern fan groep 1 en 2 meie ek meidwaan mar wol ûnder begelieding fan in...

Timmerdorp De Klomp: 30 en 31 augustus

Timmerdorp De Klomp: 30 en 31 augustus

Op 30 en 31 augustus is er weer Timmerdorp De Klomp, voor alle jongens en meisjes van de groepen 5 tot en met 8. Meer informatie volgt op de website www.zwembaddeklomp.nl/timmerdorp.

Easterein Takomstproof? Do kinst meitinke oer de takomst fan Easterein!

Easterein Takomstproof? Do kinst meitinke oer de takomst fan Easterein!

Jouw toekomst start op 3 mei. Hoe komt het met Easterein over 10 jaar? Kunnen we in het dorp nog sporten, naar de dokter? Of een biertje drinken op het terras? Zijn er genoeg woningen voor jong en oud? Wat fynsto belangryk foar de takomst fan Easterein? Praat mei op...

Swit&SitRin in Itens gaat weer los!

Swit&SitRin in Itens gaat weer los!

De spandoeken hangen op verschillende plekken in de regio, hardlopers bezit van de fiets- en wandelpaden rondom Itens en de flyers en posters komen we overal tegen: de 4e Swit&SitRin komt er aan! Voor alweer de 4e keer zal dit jaar de Swit&SitRin in Itens...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 06-10-23 - 20:00 - Ynblaze troch Tryater en Wilhelmina, Bergsma Easterein
  • 07-10-23 - 20:00 - Ynblaze troch Tryater en Wilhelmina, Bergsma Easterein
  • 08-10-23 - 10:00 - Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. N. Vlaming
  • 08-10-23 - 15:00 - Ynblaze troch Tryater en Wilhelmina, Bergsma Easterein
  • 08-10-23 - 19:00 - F1 kafé yn sportkafé de Greidhoeke (GP Quatar)
  • 11-10-23 - 08:00 - Griene kontainer GFT

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws