Nijs

Bibliotheek in Wommels weer open!

Bibliotheek in Wommels weer open!

De bibliotheken zijn weer open. Als je bibliotheek Wommels in Google intypt dan krijg je oude informatie en lijkt het alsof de bieb nog dicht is. Dat is niet zo, je bent weer van harte welkom. Wel zijn er enkele regels: De Bibliotheek bezoeken Om een Bibliotheekbezoek...

Concert Reis met de Caprice verplaatst naar 20 juni

Concert Reis met de Caprice verplaatst naar 20 juni

In 1995 schreef organist, musicoloog en componist Gert Oost de Caprice voor cello en orgel. Theatermaker/celliste (en dochter van Gert) Judith Oost en organist Simon Bouma laten de compositie na 25 jaar weer klinken en nemen het stuk als aanleiding voor een...

Ondernemersfonds 2021 Wommels en Easterein

Ook voor 2021 kunt u weer aanvragen indienen bij het  Ondernemersfonds van de gemeente Súdwest Fryslân. Aanvragen kunnen uiterlijk worden ingediend voor 1 juni a.s. uitsluitend via de vernieuwde site www.ondernemersfondsswf.nl De aanvragen zullen worden besproken door...

Utnoeging ledegearkomste KF Easterein op 19 maaie 2021

Utnoeging ledegearkomste KF Easterein op 19 maaie 2021

Bêste minsken, Hjirby wolle wy jimme fan herte útnoegje foar de ledegearkomste fan Keatsferiening Easterein. Wy wolle it graach mei jimme ha oer it kommende keatsseizoen. De gearkomste sil digitaal (fia Microsoft Teams) plakfine op woansdei 19 maaie 2021 om 20.00...

Inwoners Súdwest-Fryslân kunnen gratis openbare laadpaal aanvragen

Inwoners Súdwest-Fryslân kunnen gratis openbare laadpaal aanvragen

Vanaf vandaag kunnen inwoners en mensen die in Súdwest-Fryslân werken een openbare laadpaal bij de gemeente aanvragen. Tot nu toe staan er zeventig openbare laadpalen in de gemeente, maar de gemeente wil dat dit er veel meer worden. De gemeente heeft zo’n 500 locaties...

Herdenken op 4 mei

Herdenken op 4 mei

Ook de traditionele herdenking op 4 mei verloop dit jaar anders dan dat we gewend zijn. De schooljeugd zal in de middag met een klein groepje de kransen al bij de monumenten leggen.  Er is verder geen samenkomst of stille tocht. Wel zullen vanaf 19:45 de klokken...

Kruispunt van Sminialeane/Skries Wommels dicht op 29 april

Kruispunt van Sminialeane/Skries Wommels dicht op 29 april

Op donderdag 29 april 2021 is het kruispunt van de Van Sminialeane en de Skries in Wommels afgesloten voor het doorgaand verkeer. Om welke werkzaamheden gaat het? Aan de Van Sminialeane en de Skries vinden asfalteringswerkzaamheden plaats. Zijn er verkeersmaatregelen?...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 04-08-21 - 07:30 - Griene kontainer GFT
  • 10-08-21 - 07:30 - Ald papierkontainer
  • 11-08-21 - 07:30 - Grize container restôffal
  • 15-08-21 - 12:00 - Pearkekeatsen, KF Easterein
  • 18-08-21 - 07:30 - Griene kontainer GFT
  • 22-08-21 - 11:00 - KNKB Partij (froulju f.f., 12 partoer, generale froulju's PC)

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws