Nijs

Pubquiz op 13 maart

Pubquiz op 13 maart

Vanuit de kerk zijn we bezig met de voorbereidingen voor de pubquiz! Bij deze pubquiz worden in groepjes vragen beantwoord, waarbij de vragenrondes verschillende vormen hebben (algemene vragen, puzzels, muziekvragen, etc.). De vragen hebben o.a. te maken met de bijbel...

Ondernemersfonds 2020: dien een aanvraag in

Ondernemersfonds 2020: dien een aanvraag in

Ook voor 2020 kunt u weer aanvragen indienen bij het  Ondernemersfonds van de gemeente Súdwest Fryslân. Aanvragen kunnen uiterlijk worden ingediend voor 9 maart a.s. uitsluitend via http://www.ondernemersfondsswf.nl/trekkingsgebieden.php Tijdens de...

Kerkbalans

Kerkbalans

Kerkbalans 2020: Geef voor je kerk. Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari doen 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Waar onder andere wij ook als kerk aan mee doen. Naast het college van kerkrentmeesters helpen er een aantal vrijwilligers mee om geld in te...

Nije Tomke-utdielboekje leit klear in de Biblioteek

Nije Tomke-utdielboekje leit klear in de Biblioteek

It nijste útdielboekje fan Tomke is klear! Tidens de Nasjonale Foarlêsdagen (22 jannewaris oant en mei 1 febrewaris) wurdt dit boekje fergees útdield yn de biblioteken. It boekje hat as titel ‘Tomke is in sterke man’. Yn it boekje stiet in foarlêsferhaaltsje, in...

Lêzing oer de Martinitsjerke Easterein

Lêzing oer de Martinitsjerke Easterein

Op snein 26 jannewaris om 15.00 oere sil âld Eastereiner dhr. J. Hiemstra in lêzing hâlde oer de skiednis fan de Martinitsjerke fan Easterein. Dizze lêzing oer de tsjerke út de 14e iuw sil plakfine yn de Tsjerke. Dizze prachtige ienbeukige tsjerke (kulturiel erfguod)...

Initiatiefrijke Eastereiners met goede projectideeën gezocht

Initiatiefrijke Eastereiners met goede projectideeën gezocht

Friezen - en dus ook Eastereiners - met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 13 januari tot en met 6 februari 2020 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Met deze subsidieregeling, die recent...

Jiergearkomst Oranje en Heitelân

Jiergearkomst Oranje en Heitelân

Oranjeferiening “Oranje en Heitelân” noeget jimme fan herte út foar de LEDEGEARKOMSTE op woansdei 5 febrewaris 2020 jûns om 20:00 oere yn “De Skoalleseize” Iepening troch de foarsitter Notulen fan de foarige ledegearkomste Jierferslach oer 2019 Finansjeel ferslach oer...

Ferkearsôfslúting nijbou Easterein

Ferkearsôfslúting nijbou Easterein

Easterein, verkeersafsluiting Populiereleane en deel De Singel, 27-01 t/m 28-02 2020 Vanaf maandag 27 januari tot en met vrijdag 28 februari 2020 zijn de Populiereleane en een deel van De Singel, vanaf kruising met It Risplân, in Easterein afgesloten voor het...

‘Magysk’ Nijjierskonsert yn Easterein

‘Magysk’ Nijjierskonsert yn Easterein

Fanfare Wilhelmina út Easterein fersoarget op snein 12 jannewaris tegearre mei jeugdorkest de Wilhelmini’s in Magysk Nijjierskonsert yn Bergsma Easterein. In konsert foar de hiele famylje om it nije jier mei in bytsje magy te begjinnen. Tidens it konsert kin it publyk...

Ek handich

Doarpsaginda

  • 01-04-20 - 07:30 - GFT. Groene container
  • 08-04-20 - hele dag - Studiedag de Foareker. Bern binne fry
  • 08-04-20 - 07:30 - Restafval. Grijze container
  • 11-04-20 - 09:15 - Oud papier word opgehaald door Wilhelmina
  • 15-04-20 - 07:30 - GFT. Groene container
  • 15-04-20 - 19:00 - Passage yn de Skoalleseize

Ald nijs | Oud nieuws

Ald nijs | Oud nieuws