Oargelkonserten simmer yn Martinitsjerke

Ek de kommende simmer binne der wer oargelkonserten yn de Martinitsjerke. Dus: set se alfêst yn de aginda!

  • 16 juli: MARTIN MANS
  • 23 juli: AD VAN PELT
  • 30 juli: GERBEN MOURIK
  • 06 augustus: EVERHARD ZWART
  • 13 augustus: BALT DE VRIES ( jubileumconcert : 50 jaar organist van de Martinikerk Easterein)

Alle konserten binne op tongersdei en begjinne om 20.00 oere.