Yn de serie oargelkonserten yn de Martinitsjerke, sil kommende tongersdei 7 augustus Jan Sterenberg i Hardorfoargel bespylje. Jan Sterenberg is hikke en teine yn Schiedam en wa dèr yn 1965 oansteld as fèste organist  fan de Oosterkerk. Nei syn ferhuzing nei Fryslan is Sterenberg 41 jier lang oarganist west yn Makkum. It konsert begjint om 20.00 oere

%d