Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei Pastor B. Posthumus, Lemmer