Slotwedstryd KF Easterein mei BBQ | manlju/froulju 3 x t.i.l. sêfte bal | Skoalleseize