In verband met de wandeltocht van de Oranjevereniging op 25 april aanstaande is  INFORMATIEBIJEENKOMST verplaatst naar donderdag 24 april.

“D E U N   B Y”

Ook ’s-avonds

deunbyBij voldoende deelname gaat Jeu de Boulesvereniging “Deun By” speciaal voor nog niet gepensioneerden én liefhebbers die op de vaste clubmiddag (dinsdag)  verhinderd zijn, ’s-avonds wedstrijden organiseren. (donderdag of vrijdag)

De acht banen van onze vereniging zijn een jaar geleden gerenoveerd.

We starten donderdag 24 april om 19.30 uur (half acht) en spelen vooreerst elke veertien dagen. (Afhankelijk van aantal deelnemers) We stoppen eind oktober.

Informatiebijeenkomst: DONDERDAG 24 april. 19.00 uur in de Skoalleseize. (Tot 19.30 geven we een nadere toelichting op voorwaarden lidmaatschap en organisatie)

Geïnteresseerd?

  • Kom naar de informatieavond op 24 april of
  • Neem contact op met Ultsje Bouma (voorzitter; tel.: 333975), Henk Panneman (secretaris; tel.: 333192 of 06- 53268803) of Geert Dijkstra (coördinator voor de vrijdagavond; tel.: 331300)

 

Adres Skoalleseize:

’t Heechhiem 9/11 te Easterein