Elkien doet een proef met het toewijzen van de helft van de vrijkomende woningen aan mensen die een huurhuis zoeken én die een binding met het dorp hebben. Zo’n binding (kernbinding noemt Elkien dat) betekent dat iemand al minimaal een jaar onafgebroken in het dorp woont of er in de afgelopen 12 jaar minimaal zes jaar heeft gewoond. De andere helft van de vrijkomende woningen blijft zo beschikbaar voor personen zonder die binding met het dorp. De proef duurt twee jaar en wordt daarna geëvalueerd. Met de uitkomsten van de proef bepaalt Elkien hoe het verder gaat. Ook Easterein is een van de dorpen waar de proef loopt.

Als Eastereiner op zoek naar een huurwoning?

De vrijkomende huurwoningen van Elkien worden aangeboden op frieslandhuurt.nl. Om in aanmerking te komen voor een woning met kernbinding moet je ingeschreven staan op deze website. Naast kernbinding is inschrijvingsduur van belang bij het toewijzen van een woning.