Easterein

Easterein is een levendig en actief dorp. Op 1 januari 2017 telde Easterein 964 inwoners. 

Bezienswaardigheden: een van de oudste café's van Fryslân

Restaurant Bergsma is een restaurant en partycentrum in Easterein. Dit café is ruim 500 jaar oud en is hiermee een van de oudste café’s van Friesland. Een bezoekje aan dit in oude stijl ingerichte café is ook zeker de moeite waard.

Verenigingsleven

Easterein kent een actief verenigingsleven, er zijn vele verenigingen op het gebied van oa. sport, muziek en toneel. Veel van deze activiteiten vinden plaats in Multi Functioneel Centrum “de Skoalleseize” en in sporthal “de Greidhoeke”. Nabij deze gebouwen bevinden zich ook de sportvelden waar veel gekaatst, gevolleybald en gevoetbald wordt, de jeu de boules banen en de tennisbanen.

Sinds een aantal jaren heeft Easterein ook een keatsklassieker op z’n naam staan, de “jong feinte partij”, deze keatspartij wordt elke 4e woensdag in juli georganiseerd door Keats Feriening Easterein.

In jeugdhonk “de Tsjerne” kan de jeugd tot een jaar of 16 terecht, in het weekend worden hier regelmatig activiteiten georganiseerd.

Bezienswaardigheden: “Kathedraal onder de Friese dorpskerken”

De huidige Martinikerk van Easterein (Oosterend) dateert uit eind 14e eeuw en is gewijd aan Martinus van Tours. De toren dateert uit het midden van de 12e eeuw en was bedoeld als verdedigingswerk: een “stins”, samen met de gracht, die oorspronkelijk volledig de kerk omgaf. Aan de noordzijde bevind zich de sfeervolle sacristie, uit het midden van de 13e eeuw, inmiddels de oudste van Friesland. In de kerk staat een unieke houten doksaal “pronkje” uit 1554 in renaissance stijl. De architect is Cornelis Floris II de Vriendt uit Antwerpen en herkenbaar aan de versieringen, allerlei duivelsmaskers en 18 bijbelse afbeeeldingen. Deze doksaal zit vol symboliek en vertelt zijn eigen verhaal.

De kerk is van april tot oktober iedere vrijdagmiddag te bezichtigen, daarnaast op verzoek. In de zomer is er op zaterdagmiddag openstelling door kerkenpad. Info: famvink@ziggo.nl

Overnachten in Easterein

Wilt u overnachten in  (en om) Easterein? Dat kan! Bijvoorbeeld bij:

Bed & Breakfast Margryt

Elfstedenstate (ook via Facebook)

Het Kleine Paradijs

Zathe De Spieker (Itens)

Groepsaccomodatie Groot Amswert

  

Wandelroutes, fietsroutes en vaarroutes

In de omgeving van Easterein zijn diverse mooie fietsroutes en oude- en nieuwe wandelpaden die de terpdorpen in de omgeving met elkaar verbinden. Via deze routes kun je ook natuurgebied “Skrok” bereiken, hier bevinden zich het hele jaar door vele vogels. Er is een folder beschikbaar waarin de wandel- en fietsroutes beschreven worden.

Vanuit Easterein zijn er voor kleinere boten diverse mooie vaarroutes, je kunt richting de Frjentsjerter Feart of  via de Sebeare naar de Boalserter Feart en via deze vaarten kun je vele dorpen en steden in de omgeving bereiken. 

Kijk voor meer informatie over Easterein ook eens op de site van Friesland Wonderland