Bestuur

Het bestuur van dorpsbelang bestaat uit zeven dorpsbewoners. Op dit moment zijn dat Henk Duimelaar (secretaris), Sjouke Strikwerda, Berend Santema (voorzitter), Broer Harmen Abma (penningmeester), Catharina Veenstra, Simon van der Velde en Sjoukje van der Eems. Het emailadres van Doarpsbelang Hâld Faesje is doarpsbelang@easterein.nl 

Historie

De vereniging van dorpsbelang Hâld Faesje van Easterein is opgericht in februari 1957. In november 2007 hebben wij ons 50-jarig jubileum gevierd. We hebben een DVD over Easterein gemaakt en een flyer ‘In slach om’ met daarin wandelroutes rondom Easterein. Het doel van dorpsbelang is om het dorp leefbaar te houden in de breedste zin van het woord.

Activiteiten

Dorpsbelang is actief op allerlei gebied. Bijvoorbeeld:

 • Beheer & onderhoud van de 2 speeltuinen, Vrijburg en Risplân/Singel
 • Visie op de toekomst van Easterein, onder andere wat nieuwbouw en herinrichting bestaande bouw betreft
 • Dorpsbelang is als vertegenwoordiger van de bevolking gesprekspartner van gemeente en woningstichting over projecten wonen en zorg
 • Overleg met (buurt)verenigingen, ondernemersvereniging, andere dorpsbelangen in de gemeente over gemeenschappelijke acties en activiteiten
 • Inzetten voor de bereikbaarheid van Easterein
 • Jaarlijks optuigen van de kerstboom op het eendenhokje in de Griene Leane
 • Verkeersveiligheid in het dorp
 • Toezien op het beheer & onderhoud van de groenvoorziening in het dorp
 • Welzijn & Zorg loket (stipepunt) in ons multifunctioneel centrum SkoalleSeize
 • Deelorganisatie van Slachte marathon (elke vier jaar zijn wij verantwoordelijk voor een ‘dijkvak’ aan de route. Verkoop van etenswaren, beheer parkeerplaatsen, EHBO-post etc.
 • Organiseren van de intocht van Sinterklaas

Lid worden?

De bovenstaande activiteiten doen wij voor alle bewoners van Easterein en daarom willen wij ook zoveel mogelijk leden. Op die manier blijft het financieel mogelijk om dit alles uit te voeren. Onze vergoeding vanuit de gemeente is minimaal (€ 300 per jaar exclusief de subsidie voor speeltuinen). Het lidmaatschap van Dorpsbelang Hâld Faesje is € 7,00 per jaar (per gezin). Bent u nog geen lid en wilt u lid worden? Neem dan contact op met Broer Harmen Abma.

dorpsvisieopen Dorpsvisie – Nederlandstalig

doarpsfisyiepenje Doarpsfisy – Frysktalich

woonvisie open de woonvisie

ANBI

Doarpsbelang Hâld Faesje is een zogenaamde ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Schenkingen die u doet aan een ANBI, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Vanaf 1 januari 2014 is het voor ANBI’s verplicht om een aantal zaken op de website te vermelden. Deze gegevens kunt u hier vinden.