Deze week:
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
13-01-20 14-01-20

Categorie: Algemien60+yn de Skoalleseize mei sprekker dhr. Visser

60+yn de Skoalleseize mei sprekker dhr. Visser
15-01-20

Categorie: AlgemienRestafval. Grijze container

Restafval. Grijze container

Categorie: AlgemienPassage yn de Skoalleseize

Passage yn de Skoalleseize
16-01-20

Categorie: AlgemienKoekeaksje fûgelwacht Easterein

Koekeaksje fûgelwacht Easterein
17-01-20 18-01-20

Categorie: AlgemienCoVos HS 1 - vc/Zeus2K HS 1

CoVos HS 1 - vc/Zeus2K HS 1

Categorie: AlgemienCoVos DS 1 - SIO Zwolle S.V.I. DS 2

CoVos DS 1 - SIO Zwolle S.V.I. DS 2
19-01-20

Categorie: AlgemienTsjerketjinst yn de Martinitsjerke mei Ds. C. Nicolay-Brouwer Heerenveen. Heilig Avondmaal

Tsjerketjinst yn de Martinitsjerke mei Ds. C. Nicolay-Brouwer Heerenveen. Heilig Avondmaal