Deze week:

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
01-04-24(1 evenement)

2e Paasdag

hele dag
01-04-24

02-04-24(1 evenement)

Ald papierkontainer


02-04-24

03-04-24(1 evenement)

Grize kontainer restôffal


03-04-24

04-04-24
05-04-24(1 evenement)

Jiergearkomst Fûgelwacht Easterein yn sealensintrum Bergsma


05-04-24

06-04-24
07-04-24(1 evenement)

Sealkeatsen | Jongerein en leden KF Easterein | kabouters/welpen - pupillen/skoaljeugd - jonges/famkes - manlju-froulju | 3 x t.i.l. (maks. 24 dielnimmers)


07-04-24