MaandWeekDag
juli 2019
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
01-07-19

Categorie: Algemien34e SMASHtoernooi op de tennisbanen

34e SMASHtoernooi op de tennisbanen

Categorie: Algemien10 minutengesprekken op de Foareker

10 minutengesprekken op de Foareker
02-07-19

Categorie: Algemien34e SMASHtoernooi op de tennisbanen

34e SMASHtoernooi op de tennisbanen
03-07-19

Categorie: Algemien34e SMASHtoernooi op de tennisbanen

34e SMASHtoernooi op de tennisbanen

Categorie: Algemiengrijze container

grijze container
04-07-19

Categorie: Algemien34e SMASHtoernooi op de tennisbanen

34e SMASHtoernooi op de tennisbanen

Categorie: Algemien10 minutengesprekken op de Foareker

10 minutengesprekken op de Foareker
05-07-19

Categorie: Algemien34e SMASHtoernooi op de tennisbanen

34e SMASHtoernooi op de tennisbanen

Categorie: AlgemienJubileumwykein Zwembad De Klomp

Jubileumwykein Zwembad De Klomp
06-07-19

Categorie: Algemien34e SMASHtoernooi op de tennisbanen

34e SMASHtoernooi op de tennisbanen

Categorie: AlgemienJubileumwykein Zwembad De Klomp

Jubileumwykein Zwembad De Klomp

Categorie: AlgemienBring de keatsers by it keatsen | Federaasjepartij jeugd (Alle kategoryen) | Skoalleseize

Bring de keatsers by it keatsen | Federaasjepartij jeugd (Alle kategoryen) | Skoalleseize

Categorie: AlgemienBring de keatsers by it keatsen | KNKB Haadklasse Manlju/Froulju | Skoalleseize

Bring de keatsers by it keatsen | KNKB Haadklasse Manlju/Froulju | Skoalleseize
07-07-19

Categorie: AlgemienJubileumwykein Zwembad De Klomp

Jubileumwykein Zwembad De Klomp

Categorie: AlgemienTsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. M. Mink, Ljouwert

Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. M. Mink, Ljouwert
08-07-19

Categorie: AlgemienSkilpleinkonsert jeugdkorps Wilhelmini's en Fanfare Wilhelmina

Skilpleinkonsert jeugdkorps Wilhelmini's en Fanfare Wilhelmina
09-07-19 10-07-19

Categorie: AlgemienAfscheid groep 8 fan de Foareker

Afscheid groep 8 fan de Foareker

Categorie: Algemiengroene container

groene container
11-07-19

Categorie: AlgemienLéste skoaldei groep 1 en 2 fan de Foareker

Léste skoaldei groep 1 en 2 fan de Foareker
12-07-19

Categorie: AlgemienLéste skoaldei groep 3 o/m 7 fan de Foareker

Léste skoaldei groep 3 o/m 7 fan de Foareker
13-07-19

Categorie: AlgemienAld papier

Ald papier

Categorie: AlgemienZomervakantie BO en VO

Zomervakantie BO en VO

Categorie: AlgemienJeugdledenpartij KF Easterein | kabouters/welpen, pupillen/skoaljeugd, jonges/ famkes | Skoalleseize

Jeugdledenpartij KF Easterein | kabouters/welpen, pupillen/skoaljeugd, jonges/ famkes | Skoalleseize
14-07-19

Categorie: AlgemienZomervakantie BO en VO

Zomervakantie BO en VO

Categorie: AlgemienTsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. J. Majoor, Snits

Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. J. Majoor, Snits

Categorie: AlgemienSenioren ledenpartij igm Wommels yn Wommels

Senioren ledenpartij igm Wommels yn Wommels
15-07-19

Categorie: AlgemienZomervakantie BO en VO

Zomervakantie BO en VO
16-07-19

Categorie: AlgemienZomervakantie BO en VO

Zomervakantie BO en VO
17-07-19

Categorie: AlgemienZomervakantie BO en VO

Zomervakantie BO en VO

Categorie: Algemiengrijze container

grijze container
18-07-19

Categorie: AlgemienZomervakantie BO en VO

Zomervakantie BO en VO
19-07-19

Categorie: AlgemienZomervakantie BO en VO

Zomervakantie BO en VO
20-07-19

Categorie: AlgemienZomervakantie BO en VO

Zomervakantie BO en VO
21-07-19

Categorie: AlgemienZomervakantie BO en VO

Zomervakantie BO en VO
22-07-19

Categorie: AlgemienZomervakantie BO en VO

Zomervakantie BO en VO
23-07-19

Categorie: AlgemienZomervakantie BO en VO

Zomervakantie BO en VO
24-07-19

Categorie: AlgemienZomervakantie BO en VO

Zomervakantie BO en VO

Categorie: Algemiengroene container

groene container

Categorie: AlgemienJong Feintepartij op de Skoalleseize

Jong Feintepartij op de Skoalleseize
25-07-19

Categorie: AlgemienZomervakantie BO en VO

Zomervakantie BO en VO
26-07-19

Categorie: AlgemienZomervakantie BO en VO

Zomervakantie BO en VO
27-07-19

Categorie: AlgemienZomervakantie BO en VO

Zomervakantie BO en VO
28-07-19

Categorie: AlgemienZomervakantie BO en VO

Zomervakantie BO en VO
29-07-19

Categorie: AlgemienZomervakantie BO en VO

Zomervakantie BO en VO
30-07-19

Categorie: AlgemienZomervakantie BO en VO

Zomervakantie BO en VO
31-07-19

Categorie: AlgemienZomervakantie BO en VO

Zomervakantie BO en VO

Categorie: Algemiengrijze container

grijze container
01-08-19

Categorie: AlgemienZomervakantie BO en VO

Zomervakantie BO en VO
02-08-19

Categorie: AlgemienZomervakantie BO en VO

Zomervakantie BO en VO
03-08-19

Categorie: AlgemienZomervakantie BO en VO

Zomervakantie BO en VO
04-08-19

Categorie: AlgemienZomervakantie BO en VO

Zomervakantie BO en VO