Evenementen in juli 2022

 • Federaasje jeugd (kabouters, welpen, pupillen, skoaljeugd, jonges, famkes, junioaren)
 • Ledenpartij (Leden KF Easterein, frije formaasje, per partoer moatte 2 lid wêze fan de KF), manlju f.f., froulju f.f.
 • F1 kafé yn sportkafé de Greidhoeke (GP Engelan)
 • Griene kontainer GFT
 • Jong-Feintepartij (junioaren ôfdieling)
  Iepen tún en sa (nijsgjirrich Easterein)
 • Okkemapartij (alle federaasjes - manlju A/B/C f.f. | froulju A f.f. | Froulju B t.i.l.
  F1 kafé yn sportkafé de Greidhoeke (GP Oostenrijk)
 • Ald papierkontainer
 • Grize kontainer restôffal
 • Jeugdledenpartij yn Easterein (Jongerein KF Easterein en KF Wommels | Kabouters/Welpen/Pupillen Skoaljeugd/Jonges/Famkes
 • Griene kontainer GFT
 • F1 kafé yn sportkafé de Greidhoeke (GP Frankrijk)
 • Grize kontainer restôffal
 • Oargelkonsert yn de Martinitsjerke mei Masako Honda
 • F1 kafé yn sportkafé de Greidhoeke (GP Hongarije)