bekijk als lijst

19-01-20

Tsjerketjinst yn de Martinitsjerke mei Ds. C. Nicolay-Brouwer Heerenveen. Heilig Avondmaal