Deze week:

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag
02-10-23
03-10-23
04-10-23(1 evenement)

Grize kontainer restôffal


04-10-23

05-10-23
06-10-23(1 evenement)

Ynblaze troch Tryater en Wilhelmina, Bergsma Easterein


06-10-23

07-10-23(1 evenement)

Ynblaze troch Tryater en Wilhelmina, Bergsma Easterein


07-10-23

08-10-23(3 evenementen)

Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. N. Vlaming


08-10-23

Ynblaze troch Tryater en Wilhelmina, Bergsma Easterein


08-10-23

F1 kafé yn sportkafé de Greidhoeke (GP Quatar)


08-10-23