Evenementen in april 2024

 • 2e Paasdag

  Categorie: Algemien 2e Paasdag

  hele dag
  01-04-24

 • Ald papierkontainer

  Categorie: Algemien Ald papierkontainer


  02-04-24

 • Grize kontainer restôffal

  Categorie: Algemien Grize kontainer restôffal


  03-04-24

 • Jiergearkomst Fûgelwacht Easterein yn sealensintrum Bergsma

  Categorie: Algemien Jiergearkomst Fûgelwacht Easterein yn sealensintrum Bergsma


  05-04-24

 • Sealkeatsen | Jongerein en leden KF Easterein | kabouters/welpen - pupillen/skoaljeugd - jonges/famkes - manlju-froulju | 3 x t.i.l. (maks. 24 dielnimmers)

  Categorie: Algemien Sealkeatsen | Jongerein en leden KF Easterein | kabouters/welpen - pupillen/skoaljeugd - jonges/famkes - manlju-froulju | 3 x t.i.l. (maks. 24 dielnimmers)


  07-04-24

 • Koken mei Ds. Vlaming yn de Skoalleseize

  Categorie: Algemien Koken mei Ds. Vlaming yn de Skoalleseize


  09-04-24

 • Jiergearkomst GEKE yn de Skoalleseize

  Categorie: Algemien Jiergearkomst GEKE yn de Skoalleseize


  10-04-24

 • Griene kontainer GFT

  Categorie: Algemien Griene kontainer GFT


  13-04-24

  SDS 1 - DWP 1

  Categorie: Algemien SDS 1 - DWP 1


  13-04-24

  CoVos DS 1 - Emmen 95 DS 2

  Categorie: Algemien CoVos DS 1 - Emmen 95 DS 2


  13-04-24

  CoVos HS 1 - Kwiek HS 1

  Categorie: Algemien CoVos HS 1 - Kwiek HS 1


  13-04-24

 • Grize kontainer restôffal

  Categorie: Algemien Grize kontainer restôffal


  17-04-24

 • Heale finale beker CoVos DS 1 - VC Sneek DS 3

  Categorie: Algemien Heale finale beker CoVos DS 1 - VC Sneek DS 3


  18-04-24

  Heale finale beker CoVos DS 1 - VC Sneek DS 3

  Categorie: Algemien Heale finale beker CoVos DS 1 - VC Sneek DS 3


  18-04-24

 • Griene kontainer GFT

  Categorie: Algemien Griene kontainer GFT


  24-04-24

 • Koningsdag

  Categorie: Algemien Koningsdag

  hele dag
  27-04-24

  Keningsdeipartij | leden KF Easterein en Oranjeferiening | manlju en froulju t.i.l. ferskate klassen

  Categorie: Algemien Keningsdeipartij | leden KF Easterein en Oranjeferiening | manlju en froulju t.i.l. ferskate klassen


  27-04-24