Evenementen in juni 2023

 • SDS Slotdei foar de jeugd

  Categorie: Algemien SDS Slotdei foar de jeugd


  03-06-23

 • KNKB partij, 2e klas f.f. ûnbeperkt, KF Easterein | Manlju

  Categorie: Algemien KNKB partij, 2e klas f.f. ûnbeperkt, KF Easterein | Manlju


  04-06-23

  F1 kafé yn sportkafé de Greidhoeke (GP Spanje)

  Categorie: Algemien F1 kafé yn sportkafé de Greidhoeke (GP Spanje)


  04-06-23

 • Griene kontainer GFT

  Categorie: Algemien Griene kontainer GFT


  07-06-23

 • Ledenpartij, KF Easterein | Manlju t.i.l., froulju t.i.l., kabouters/welpen, pupillen/skoaljeugd, jonges/famkes

  Categorie: Algemien Ledenpartij, KF Easterein | Manlju t.i.l., froulju t.i.l., kabouters/welpen, pupillen/skoaljeugd, jonges/famkes


  10-06-23

 • Ald papierkontainer

  Categorie: Algemien Ald papierkontainer


  13-06-23

 • Grize kontainer restôffal

  Categorie: Algemien Grize kontainer restôffal


  14-06-23

 • Vaderdag

  Categorie: Algemien Vaderdag

  hele dag
  18-06-23

  F1 kafé yn sportkafé de Greidhoeke (GP Canada)

  Categorie: Algemien F1 kafé yn sportkafé de Greidhoeke (GP Canada)


  18-06-23

 • Griene kontainer GFT

  Categorie: Algemien Griene kontainer GFT


  21-06-23

  Foarmerke Apre ski-kafe de Greidhoeke

  Categorie: Algemien Foarmerke Apre ski-kafe de Greidhoeke


  21-06-23

 • Feest Easterein

  Categorie: Algemien Feest Easterein

  hele dag
  22-06-23 23-06-23

 • Feest Easterein

  Categorie: Algemien Feest Easterein

  hele dag
  22-06-23 23-06-23

 • T.V. Smash toernooi

  Categorie: Algemien T.V. Smash toernooi


  26-06-23 01-07-23

 • T.V. Smash toernooi

  Categorie: Algemien T.V. Smash toernooi


  26-06-23 01-07-23

 • T.V. Smash toernooi

  Categorie: Algemien T.V. Smash toernooi


  26-06-23 01-07-23

  Grize kontainer restôffal

  Categorie: Algemien Grize kontainer restôffal


  28-06-23

 • T.V. Smash toernooi

  Categorie: Algemien T.V. Smash toernooi


  26-06-23 01-07-23

 • T.V. Smash toernooi

  Categorie: Algemien T.V. Smash toernooi


  26-06-23 01-07-23