MaandWeekDag

Events in februari 2019

 • Grijze container
  Passage yn de Skoalleseize
 • Voorjaarsvakantie BO en VO
 • Voorjaarsvakantie BO en VO
  Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. A. Wiebenga, Snits
  Easterein Rocks muziekkwis yn Noflik Easterein
 • Voorjaarsvakantie BO en VO
 • Voorjaarsvakantie BO en VO
  Bekerwedstrijd SDS 1 - sc Twijzel 1 (4e ronde)
 • Voorjaarsvakantie BO en VO
  Groene container
  kopij doarpskrantsje maart
  Ferkiezings profinsjale staten
 • Voorjaarsvakantie BO en VO
  Crea Café yn Teakjes túnhûs
 • Voorjaarsvakantie BO en VO
 • Voorjaarsvakantie BO en VO
 • Voorjaarsvakantie BO en VO
  Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. S. Ypma, Frentsjer
  Bluescruise Easterein mei "Rightcoast Bluesband"
 • Grijze container