Anne Marie Wijnia is troch boargemaster Jannewietske de Vries op freed 30 augustus by Keninklik beslút beneamd ta lid yn de orde fan Oranje Nassau. Anne Marie is net allinich yn Wommels sear aktief mar hat hat en fertsjinstelik makke yn Easterein sa as hjirunder te lézen:

 • was 6 jaar (1985-1991) voorzitter van de Feestcommissie in Wommels;
 • is vanaf 1994 redactielid en voorzitter van de Dorpskrant ‘Diggelfjoer’ in Wommels. Ze is contactpersoon tussen de redactie, vereniging en vrijwilligers en neemt geregeld interviews af en schrijft artikelen;
 • was medeschrijfster van het boek t.g.v. het 50-jarig jubileum van vv SDS in Oosterend;
 • was 2 jaar (2000-2002) voorzitter van de jubileumcommissie 100 jaar Freulekaatsen;
 • was 9 jaar (2006-2015) gastvrouw tijdens de Taptoe in Wommels die om de 3 jaar georganiseerd werd;
 • was 11 jaar (2006-2017) scheidsrechter bij volleybalwedstrijden van Covos;
 • is vanaf 2007 kantinemedewerker bij de kaatsvereniging in Wommels;
 • is vanaf 2007 kantinemedewerker bij de voetbalkantine van SDS in Oosterend;
 • was 5 jaar (2008-2013) voorzitter van de Weefkring Schering en Inslag;
 • is vanaf 2011 gastvrouw voor de speciale genodigden voor de Freulekaatspartij in Wommels;
 • is vanaf 2013 kioskmedewerker bij het openluchtzwembad ‘De Klomp’ in Wommels;
 • is vanaf 2014 gastvrouw bij het Greidhoeke Festival in Wommels;
 • verzorgt de kleding voor muziekvereniging Euphonia in Wommels en voor de spelers van het toneelstuk ‘Under de Toer’;
 • is mantelzorger;
 • is vrijwilliger bij het Tsiispakhûs in Wommels;
 • is collectant voor diverse organisaties.

%d bloggers liken dit: