ANBI

Naam

Doarpsbelang Hâld Faesje

RSIN-nummer

816374788

Contactgegevens

Secretariaat Doarpsbelang Hâld Faesje

p/a Van Eysingaleane 11

8734 GC Easterein

doarpsbelang@easterein.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat momenteel uit erend Santema (voorzitter), Henk Duimelaar (secretaris), Wouter Develing (penningmeester), Catharina Veenstra, Simon van der Velde, Sjoukje van der Eems en Sjouke Strikwerda.

Het beleidsplan

In de dorpsvisie staat welke plannen Doarpsbelang Hâld Faesje op langere termijn heeft voor Easterein.

Het beloningsbeleid

De bestuursleden van Doarpsbelang Hâld Faesje ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De doelstelling

In de statuten van de Vereniging Dorpsbelang Hâld Faesje staat het volgende vermeld:

De vereniging heeft ten doel:

a. het behartigen van de algemene belangen van de inwoners van het dorp Easterein en directe omgeving, waaronder uitdrukkelijk begrepen de concrete belangenbehartiging van de inwoners van het dorp aangaande verkeersbeleid, bestemmingsplannen, woningbouw en voorzieningen en het zonodig voeren van juridische procedures daartoe

b. het versterken van het sociaal-culturele leven in het dorp en het organiseren van activiteiten op dit gebied

c. het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In het meest recente jaarverslag en financieel verslag (2022)  kunt u lezen waar Doarpsbelang Hâld Faesje zich mee bezig heeft gehouden.

Financiële verantwoording

Het financiële jaarverslag van 2022 kunt u hier lezen (pagina 6). Het financiële jaarverslag krijgt jaarlijks een toelichting in de jaarvergadering van Doarpsbelang Hâld Faesje.

1 Reactie

 1. Tjerkje Kooistra-de Vries

  Best Bestjoer,

  Sa’t jim sjoen ha binne de stoepen op ‘e nij ophege en binne der pealtsjes kommen oan de van Eysingaleane. Jierren lyn wie de gemeente Littenseradiel ek fan doel om dit te dwaan. Dit hat Doarpsbelang doe keare kinne. No is it dochs trochgien.
  Juster binne de pealtsjes setten en fan nacht om 12 oere leinen de earste peallen al om en is de stoepe fernield.

  Ik ha dit fan ‘e moarn oan Sud West Fryslan melden. Ik ha oanjûn dat dizze peallen gefaarlike sitewaasjes opleverje kinne. Ik ha sein dat ik de ferantwurdlikheit foar dizze aksje oan de gemeente ta skriuw.

  Sa binne jim efkes op de hichte fan dizze “dwaze” aksje fan Sud West Fryslan.
  Groetnis Tjerkje Kooistra-de Vries

  Antwoord

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.