Vanaf 15 januari t/m 29 januari is actie kerkbalans. Ook de Martinikerk van  Easterein doet mee aan deze landelijke actie. De opbrengst gaat in zijn geheel naar onze plaatselijke kerk.

Alle dorpsbewoners krijgen hierover een brief met een folder over de Martinikerk van Easterein. Alvast bedankt voor jullie bijdrage.

College van kerkrentmeesters Easterein

%d bloggers liken dit: