Evenementen in maart 2023

mamaandag didinsdag wowoensdag dodonderdag vrvrijdag zazaterdag zozondag
27-02-23
28-02-23
01-03-23
02-03-23
03-03-23
04-03-23
05-03-23
06-03-23
07-03-23
08-03-23
09-03-23
10-03-23
11-03-23
12-03-23
13-03-23
14-03-23
15-03-23
16-03-23
17-03-23
18-03-23
19-03-23
20-03-23
21-03-23
22-03-23(1 event)

Categorie: Algemien Grize kontainer restôffal

Grize kontainer restôffal


22-03-23

23-03-23
24-03-23(1 event)

Categorie: Algemien Pyjamaparty Groep 1 tm 8 yn de Tsjerne

Pyjamaparty Groep 1 tm 8 yn de Tsjerne


24-03-23

25-03-23(3 events)

Categorie: Algemien SDS 1 - Makkum 1

SDS 1 - Makkum 1


25-03-23

Categorie: Algemien Starlight party Easterein groep 7 en 8 yn de Tsjerne

Starlight party Easterein groep 7 en 8 yn de Tsjerne


25-03-23

Categorie: Algemien Starlight party Easterein fanôf 1e klas yn de Tsjerne

Starlight party Easterein fanôf 1e klas yn de Tsjerne


25-03-23

26-03-23(2 events)

Categorie: Algemien Tsjerketsjinst fanút de Martinitsjerke mei ds. A. van der Honing Bolsward

Tsjerketsjinst fanút de Martinitsjerke mei ds. A. van der Honing Bolsward


26-03-23

Categorie: Algemien Blues cruise Eastersnein mei "The Rusty Licks yn kafe Bergsma"

Blues cruise Eastersnein mei "The Rusty Licks yn kafe Bergsma"


26-03-23

27-03-23(1 event)

Categorie: Algemien Sûkerbôleaksje CoVos

Sûkerbôleaksje CoVos

hele dag
27-03-23

28-03-23(1 event)

Categorie: Algemien Soos yn de Skoalleseize

Soos yn de Skoalleseize


28-03-23

29-03-23(1 event)

Categorie: Algemien Jiergearkomst KF Easterein yn de Skoallesieze

Jiergearkomst KF Easterein yn de Skoallesieze


29-03-23

30-03-23
31-03-23(1 event)

Categorie: Algemien Jiergearkomst Fûgelwacht Easterein yn túnseal kafe Bergsma

Jiergearkomst Fûgelwacht Easterein yn túnseal kafe Bergsma


31-03-23

01-04-23(1 event)

Categorie: Algemien Griene kontainer GFT

Griene kontainer GFT


01-04-23

02-04-23(2 events)

Categorie: Algemien F1 kafé yn sportkafé de Greidhoeke (GP Australië)

F1 kafé yn sportkafé de Greidhoeke (GP Australië)


02-04-23

Categorie: Algemien Palmpeaske. Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. N. Vlaming

Palmpeaske. Tsjerketsjinst yn de Martinitsjerke mei ds. N. Vlaming


02-04-23

Terug naar kalender Print