Ook voor 2021 kunt u weer aanvragen indienen bij het  Ondernemersfonds van de gemeente Súdwest Fryslân. Aanvragen kunnen uiterlijk worden ingediend voor 1 juni a.s. uitsluitend via de vernieuwde site www.ondernemersfondsswf.nl

De aanvragen zullen worden besproken door ons bestuur en voorgelegd aan de leden en dan eea ter goed keuring aan het fondsbestuur.

Lees goed de vernieuwde site met de voorwaarden die worden gesteld door de het fonds!

Het fonds vraagt achteraf o.a. een verslag van het project, foto’s en financiële afhandeling.

Namens het bestuur OVWE.
Wietse B. Ligthart (voorz.)