Op donderdag 29 april 2021 is het kruispunt van de Van Sminialeane en de Skries in Wommels afgesloten voor het doorgaand verkeer.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Van Sminialeane en de Skries vinden asfalteringswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Er zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer te regelen. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

Vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door KWS Infra bv te Leek. Heb je vragen over het werk of wil je meer informatie? Dan kun je bellen met de uitvoerder van het werk de heer Oene Willem van der Woude van KWS Infra bv via het telefoonnummer 06–50226191. Ook kun je voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Sjirk Fluitman of met de heer Jan Andries de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Meer informatie?

Op de website Melvin vind je meer informatie over deze stremming.