Vanaf maandag 07 december tot en met vrijdag 18 december 2020 is een deel van de Súdhoeke, tussen de rijbaan Slachte en het dorp Wommels, afgesloten voor het doorgaand verkeer. 

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan een deel van de Súdhoeke, tussen de rijbaan Slachte en het dorp Wommels, vinden bermwerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden weggebruikers verzocht om te rijden via Easterein. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Leanbedriuw Okkema te Easterein. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk de heer Tjerk Okkema van Leanbedriuw Okkema via het telefoonnummer 06–51834346. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met de heer Sjirk Fluitman of met de heer Jan Andries de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.