Inwoners van Súdwest-Fryslân kunnen tot en met 17 mei 2020 meedoen aan een onderzoek over de toekomst van de energievoorziening. Het onderzoek vindt plaats in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES).

De gemeente heeft voor het onderzoek onafhankelijke specialisten ingehuurd van de TU Delft en het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO). Nederland wil in 2030 voor de helft op duurzame energie draaien. Dit staat in het Klimaatakkoord van het kabinet. Ook Súdwest-Fryslân is verplicht een bijdrage te leveren. Daarvoor heeft de gemeente de hulp van inwoners nodig. Aan u de vraag om dit onderzoek bekend te maken onder uw inwoners bijvoorbeeld via de website van uw dorp. U kunt natuurlijk deze mail verspreiden. Ook is het persbericht dat wij hebben verspreid bijgesloten en kunt u onze berichten op Facebook, Twitter en LinkedIn delen. Meedoen kan via de website www.sudwestfryslan.nl/toekomstvanenergie

De vragenlijst is mede tot stand gekomen dankzij de inbreng van een groep inwoners. Samen hebben deze inwoners een aantal ideeën uitgewerkt waar deelnemers punten aan kunnen toekennen. De vragenlijst is bedoeld voor inwoners van 14 jaar en ouder. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een advies, dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De planning is dat Súdwest-Fryslân het traject voor de zomervakantie afrondt.