Zondag 10 mei is de eerste dienst van een samenwerkingsproject met een aantal naaste buurtgemeenten (Wommels en Lollum-Waaksens en een aantal kleinere gemeenten waar ze mee samenwerken). De diensten worden opgenomen in de Martinitsjerke door ons, inmiddels redelijk ervaren, opname- en uploadteam. De voorgangers wisselen elkaar af en we maken gebruik van elkaars (muzikale) talenten.

10 mei is het ook Moederdag: Tijdens de dienst zullen we daarom alle moeders en alle moederlijke, zorgzame mensen op een muzikale verrassing trakteren!!!
Dus mensen allemaal voor de laptop of kerkradio.

De volgende gezamenlijke online-diensten zullen zijn op Hemelvaartsdag en Pinksterzondag.