Ook voor 2020 kunt u weer aanvragen indienen bij het  Ondernemersfonds van de gemeente Súdwest Fryslân. Aanvragen kunnen uiterlijk worden ingediend voor 9 maart a.s. uitsluitend via http://www.ondernemersfondsswf.nl/trekkingsgebieden.php

Tijdens de voorjaarsvergadering op woensdag 18 maart in it Reade Hynder te Wommels zullen de aanvragen worden besproken en wordt er door de leden gestemd welke plannen worden meegenomen in de beoordeling door het fondsbestuur. Waaraan een aanvraag moet voldoen staat op www.ondernemersfondsswf.nl.

De aanvragen van de projecten moeten:

1) een collectief doel dienen in het betreffende gebied.
2) gericht zijn op het versterken van de economische vitaliteit van het gebied of de verbindingen in het gebied.
3) geen politiek en/of godsdienstig karakter hebben.
4) geen vorm van individuele sponsoring.

De verantwoording in de volgende ledenvergadering voor 2021 wordt van de aanvragers wel een kort verslag en foto’s gevraagd voor de verantwoording van de besteedde gelden.

Namens het bestuur OVWE.
Wietse B. Ligthart (voorz.)

%d bloggers liken dit: