Easterein, verkeersafsluiting Populiereleane en deel De Singel, 27-01 t/m 28-02 2020

Vanaf maandag 27 januari tot en met vrijdag 28 februari 2020 zijn de Populiereleane en een deel van De Singel, vanaf kruising met It Risplân, in Easterein afgesloten voor het doorgaand verkeer. De genoemde afsluiting geldt niet voor voetgangers. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan de Populiereleane en een deel van De Singel, vanaf kruising met It Risplân, vinden gefaseerd herinrichtingswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Nota Infra BV uit Sneek. Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Jasper Jacobs van Nota Infra BV via het tel.nr. 06-57180430. Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met de toezichthouder van het werk dhr. Fred Drenten van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

%d bloggers liken dit: