Jan Hiemstra – bekend van de rubriek Snypsnaren in het Doarpskrantsje – kent Easterein als geen ander. Jan gaat eens per maand op zondagmiddag zijn kennis van het dorp met liefhebbers delen. Dat kan op verschillende manieren gebeuren: met een voordracht, met oude foto’s of met een rondwandeling.

Hoort u bij de ‘import’ van Easterein? Of bent u hier ‘hikke en tein’ maar blijft u nieuwsgierig naar de geschiedenis van ons mooie dorp? Dan is dit een kans voor u om Easterein (nog) beter te leren kennen. Iedereen is welkom!

De eerste bijeenkomst is op zondagmiddag 24 november, van 15.00 – 16.30 uur in de Skoalleseize, naast de sportvelden. Voor aanmelding en informatie kunt u mailen naar Maaike Dekker: maaikedekker123@gmail.com

%d bloggers liken dit: