…mar keatse op ‘e boere-PC! Op 6 septimber is der wer in boere-PC yn Easterein. Komme jim ek? It begjint om 09.00 oere. Mear ynformaasje stiet op www.boerenpc.frl.

%d bloggers liken dit: