Alweer twee jaar geleden hadden we de crowdfundactie voor het project “wer troch de Greiden farre! Voor de lytse Farwegen rondom Easterein, Hartwert en Hidaard. Dit heeft toen maar liefst 10.500 opgebracht. Vorig jaar zomer heeft leanbedriuw Okkema de gehele 20 km vaarweg gehekkeld. Je ziet echt een groot verschil met gedeeltes waar niet gehekkeld is. En gelukkig hebben we ook een toename gezien van het aantal bootjes dat door de dorpen vaart. Afgelopen voorjaar is de bebording aangebracht! Dat is vanzelf prachtig. In het projectplan hoorden ook nieuwe aanlegsteigers in de dorpen Easterein, Hidaard en Hartwert bij! Hier moest een omgevingsvergunning voor worden aangevraagd. Deze nam veel meer tijd in beslag dan vooraf ingeschat… Samen met de Gemeente Sudwest Fryslân en Hus en Hiem hebben we opnieuw getekend en gerekend zodat de aanlegsteigers en de bebording voldoen aan de huidige eisen. 

Dus er is goed nieuws! De aanlegsteigers worden deze maand nog in de dorpen aangelegd! In Easterein is Okkema al begonnen met het vervangen van de walbeschoeiing die straks onder de steiger ligt. De Gemeente SudWest Fryslân heeft ervoor gekozen om de walbeschoeiing terplekke van de steiger in Easterein nu alvast te vernieuwen. Doordat de steigers aan een aantal extra wensen moesten voldoen kwamen er ook extra kosten bij. De Gemeente is hier zeer toegankelijk geweest en dekt alle buiten het project vallende kosten (zo’n €10.000). Daar zijn we natuurlijk super blij mee.  Voor Easterein, Hidaard en Hartwert geldt dat de situatie er straks piko Bello bij ligt. Trossen los!

Het totale project van zo’n € 90.000 is gefinancierd door de crowdfundactie in de drie dorpen, subsidies en giften van de Provincie Fryslan, Gemeente Sudwest, voormalig Gemeente Littenseradiel, de Bolswarder Stichtingen, de Ondernemersvereniging Wommels en Easterein (OVWE), de Martinikerk en vele kleine fondsen. 

Groetnis fan de projectgroep lytse Farwegen Easterein, Hidaard en Hartwert

Catharina Veenstra, Jelle Bouma & Cor Rijpma en Hans Hettinga

%d bloggers liken dit: