Op 23 maart is Wilhelmina winner wurden op it Femuzafestifal yn Drylst. Ien fan de prizen wie it optreden op it Femuza galakonsert yn Snits. Kommende freed fynt dat galakonsert plak yn it theater fan Snits. Oanfang fan dit konsert is 19.45 en de tagong is fergees

%d bloggers liken dit: