De kaarten foar de Eastereiner ferzje fan ‘Kening op Sokken’ fleane oer 
de toanbank. 

Op dit stuit binne der foar de try-out op woansdei 29 maaie noch in pear 
kaarten. De oare 3 jûnen binne útferkocht! Dêrom dogge we in ekstra 
foarstelling! Op moandei 3 juny wurdt ‘Kening op Sokken’ foar de lêste
kear opfierd. 

Woansdei 29 maaie 20.00 oere 

Freed 31 maaie 20.00 oere (útferkocht) 

Sneon 1 juni 20.00 oere (útferkocht)

Snein 2 juny 16.00 oere (útferkocht)

Moandei 3 juny 20.00 oere

Wêz der by! 

Bestelle kin by Wilma Sjaarda fia info@kfeasterein.nl as 0515-851878

Wy hâlde jim op de hichte! 

%d bloggers liken dit: