Onderzoeksbureau Companen voert momenteel een woononderzoek uit in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân. De centrale vraag is of de woningvoorraad in Súdwest-Fryslân aansluit om de huidige woonbehoefte en op de veranderende vraag in de toekomst. Kortom: een belangrijk onderwerp, ook voor de toekomst van Easterein.
Companen presenteert tijdens de bijeenkomsten de uitkomsten van dit onderzoek en gaat graag met onze inwoners in gesprek over de ontwikkelingen op de woningmarkt in Súdwest-Fryslân. Per regio wordt één bijeenkomst georganiseerd, maar u bent ook van harte welkom in een andere regio.

De bijeenkomst voor ook Easterein is op woensdagi 28 november 2018, van 19.30 uur tot 21.30 uur in It Dielshûs in Wommels. 

Bijeenkomsten in andere regio’s (daar bent u ook van harte welkom):

REGIO 1: Donderdag 29 november 2018 (19.30 tot 21.30 uur) , Locatie: De Gekroonde Roskam, Kaatsplein 3 Witmarsum

REGIO 2: Woensdag 28 november 2018 (19.30 tot 21.30 uur) , Locatie: Partycentrum It Dielshûs, It Bosk 41 Wommels

REGIO 3: Dinsdag 27 november 2018 (19.30 tot 21.30 uur) . Locatie: De Klink, Ds. L. Tinholtstraat 1 Koudum (zaal 2)

REGIO 4: Maandag 3 december 2018 (19.30 tot 21.30 uur) , Locatie: multifunctioneel centrum It Heechhûs, It Eilân 67 Heeg (zaal
1)

REGIO 5 SNEEK EN BUITENGEBIED : Maandag 10 december 2018 (19.30 tot 21.30 uur) , Locatie: De Stolp, Smidsstraat 6 Sneek (grote zaal)

REGIO 6 BOLSWARD : Dinsdag 11 december 2018 (19.30 tot 21.30 uur) , Locatie: Hotel de Wijnberg, Marktplein 5 Bolsward (bovenzaal)

PROGRAMMA 

  • Inloop (19.30 uur
  • Opening door de gemeente (welkomstwoord met korte toelichting over aanleiding onderzoek)
  • Interactieve presentatie woningbehoefteonderzoek Súdwest-Fryslân door Companen
  • In gesprek over wonen in Súdwest-Fryslân
  • Vervolgstappen en terugkoppeling
  • Slotwoord gemeente en drankje
  • Einde (ongeveer 21.30 uur)

MEER INFORMATIE 

Op www.sudwestfryslan.nl  en www.woneninsudwestfryslan.nl vindt u meer informatie over de bijeenkomsten.

AANMELDEN 

U kunt uw aanmelding mailen naar woononderzoek@sudwestfryslan.nl. Graag in de e-mail vermelden met hoeveel personen u komt en naar welke locatie (u bent ook van harte welkom in een andere regio).

 

%d bloggers liken dit: