LEKKER GRIEZELEN?

Kom dan op 17 novimber nei de Spooktocht fan De Tsjerne. Moatst dy wol yn it foar efkes opjaan.

Dat kin oant 10 novimber fia info@detsjerne. Kinst dy ynvidueel opjaan, mar ek as groep fan maksimaal 8 persoanen. It is foar elkenien fan ôf groep 7. Basisskoallebern moatte wol ûnder begelieding. De kosten binne € 5,00 per persoan.

 

%d bloggers liken dit: