Ergens dit najaar zult u het allemaal zien: onze oude vertrouwde toren in de steigers! Het zal vast een vreemd gezicht zijn: zo’n vreemde stellage om de oude muren heen. Alsof er opnieuw een toren wordt gebouwd…

Wacht eens even: daar zit een verhaal aan vast! Werd er niet ooit een toren gebouwd in Babel en gebeurde er niet van alles daarna? Je kunt het opzoeken in de bijbel, in het eerste bijbelboek: Genesis, hoofdstuk 11. Maar ook in andere oude culturen uit het Midden Oosten en Afrika deed dit verhaal de ronde. Het is een oeroud gegeven: de mensen, de stad, een toren en alles wat hen daarheen drijft en er weer vandaan. Leuk om daar weer eens met jong en oud mee bezig te zijn, zeker nu onze eigen toren in de steigers komt te staan.

Zondag 14 oktober gaan we ermee aan de slag. Met Palmpasen hebben we geleerd hoe dat kan: we maken er een ‘Knutseldienst’ van. Om half tien zijn alle kinderen uit het dorp van harte welkom in de Tsjerne. Daar gaan we iets moois maken. Met z’n allen brengen we dat dan naar de kerk waar we samen met de volwassenen nog een korte dienst hebben. Even in schema:

– 9.30 uur: kinderen knutselen in de Tsjerne

– 10.00 uur: volwassenen drinken koffie in de kerk

– 10.30 uur: de dienst begint

– 11.00 uur: we gaan weer huiswaarts

Het wordt een vrolijk, lichtvoetig gebeuren met een kleine serieuze twist waar ieder uit ons dorp aan mee kan doen. Van harte welkom!

Riemer Praamsma

%d bloggers liken dit: