Op 15/16/17 november 2019 wordt er in ús Martinikerk een musical opgevoerd die het verhaal van het doksaal (kreake) vertelt. Het geheel speelt zich af in het midden van 16eeeuw en centraal daarin staat de Grietman Sierck van Donia. Edelen, geestelijken, maar ook mannen, vrouwen en kinderen uit Easterein spelen hierin mee.

Lijkt het u/je leuk om mee te spelen, of wil je gewoon meer weten over de musical…  kom dan op donderdag 18 oktober 2018 naar de Martinikerk om 20:00 uur.

De meeste rollen zijn niet zo heel groot en de spelersgroep start vanaf half januari met de voorbereidingen. Ook zoeken we koorleden voor het zingen van Friese en Nederlandse liedjes. Er zijn kinderrollen, maar ook kinderen die alleen figureren zijn van harte welkom. Ook voor o.a. techniek, kleding, catering, kaartverkoop, p.r., schmink, enz. zijn mensen van harte welkom de 18e oktober.

Korte inhoud:
Het midden van de 16e eeuw was een roerige tijd. De kerk was geen zekerheid meer. Sommige geestelijken gedroegen zich zoals God het niet had bedoeld en het gewone volk was de bemoeienis van adel en kerk meer dan zat. Het was de tijd van het prille begin van de verlichting“Carpe Diem” – pluk de dag. In Easterein was dat niet anders, ook al gingen Friezen hier anders met die tijd om dan in de rest van Nederland.

Sierck Siercks van Donia (1515-1569) was een Grietman met hart voor Easterein. Hij wilde het gewone volk op andere gedachten brengen en daarnaast iets realiseren wat zijn ijdele gevoelens recht deed. Bijna zijn totale vermogen maakte hij ten gelde aan het doksaal, maar ook geestelijken en kerkvoogden deden een duit (lees: goudgulden) in het zakje.
In zijn persoonlijke leven is hij twee keer uit liefde getrouwd, nadat zijn eerste vrouw overleed in het kraambed. Ook zijn broertjes Bocke en Sijdse waren een zorg, want deze waren gek op het vrouwelijk schoon zoals zoveel edelen in die tijd. Als familieman en katholiek dorpsgenoot heeft hij onuitwisbaar zijn stempel op de kerk en het dorp Easterein gedrukt.

Kortom genoeg gegevens om een musical te realiseren over: liefde, vriendschap, opstandige dorpelingen, 16e eeuwse tijdsgeest, tegenstelling in de gemeenschap, macht en geld. Menigeen zal zich hierin herkennen, want sommige dingen veranderen door de eeuwen heen niet. In de musical zitten weetjes en feitjes die men heden ten dage nog terug vindt in ons eigen dorpsleven.

Musicalcommissie De Kreake

%d bloggers liken dit: