Ek yn 2018 binne der oargelkonserten op it prachtige Hardorffoargel in de Martinikerk te Easterein. De konserten begjinne om 20.00 oere en binne op tongersdeitejûn.

Op 2 augustus is der in spesjale betinkings oargelkonsert Dr. Oepke Noordmans (18 juny 1871 – 05 feb. 1956). Sprekkers op dizze jûn binne Dr. J.D.Th. Wassenaar en dhr. A.C. Vink

12 juli:                  THEO JELLEMA

19 juli:                  MARTIN  MANS

02 augustus:     DICK SANDERMAN (BETINKINGSTSJINST)

09 augustus:     ARJEN LEISTRA

16 augustus      EVERHARD ZWART

 

 

%d bloggers liken dit: