Hast Vroege Vogels mist op Radio 1 fan ‘e moarn? De útstjoering kaam streekrjocht fan it Skrok en Skrins ôf. Kinst de útstjoering werom harkje fia https://www.nporadio1.nl/vroege-vogels/onderwerpen/449395-beheerder-jelle-de-boer-vertrekt.

It stikje mei Jelle de Boer sit yn it earste oere, op ûngefear 36:30 minuten. Mar ek de oare stikken binne mear as it harkjen wurdich! It giet oer grutto Amalia, oer Skrok en Skrins, oer Stormruiter en noch folle mear.

%d bloggers liken dit: